Biblický príhovor k 3. nedeli po Veľkej noci

Pozývame Vás sledovať biblický príhovor k 3. nedeli po Veľkej noci – 03. máj 2020 zo Spoločného chrámu Božieho, CZ Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Budimír a Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
v Rozhanovciach. Kázňou slova Božieho poslúžila zborová farárka Mgr. Anna Debnárová.

Môže sa Vám ešte páčiť...