Kontakt

Ev. a. v. farský úrad

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Budimír
Budimír 16,
044 43

+421 918 828 006

IČO: 31971555
DIČ: 2021245875

Evanjelický  a. v. chrám Boží Budimír
Budimír 17,
044 43

Kurátor: Stanislav Vojtko

Predsedníctvo cirkevného zboru ECAV na Slovensku Budimír

Zborový dozorca: Vladimír Peter
Zborová farárka:  Mgr. Anna Debnárová

Zborová farárka

Mgr. Anna Debnárová
budimir@ecav.sk
+421 918 828 006

Evanjelický a. v. chrám Boží Chrastné
Chrastné 106, 044 44 Kráľovce

Služby Božie každú druhú nedeľu o 10:30

Kurátor: Imrich Nosáľ

Spoločný chrám Boží
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v.  na Slovensku Budimír
a Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
v Rozhanovciach
Kostolná, 044 42 Rozhanovce

Služby Božie každú druhú nedeľu o 7:45

Kurátor: Ján Beňo

Modlitebňa
Cirkevného zboru Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku Budimír
v Beniakovciach
Beniakovce 71, 044 42

Služby Božie každú druhú nedeľu o 7:45

Kurátor: Eduard Vidricko

Nájdete nás aj na: