Účelové zariadenie Štefan

Účelové zariadenie Štefan

Budimír 16, 044 43
IČO: 35570181
DIČ: 2022151450
Bankové spojenie: IBAN SK63 0900 0000 0004 4668 7070