Služby Božie

Rozpis služieb Božích

Evanjelický a. v. chrám Boží Budimír
každú nedeľu o 9:00 hod.

Evanjelický a. v. chrám Boží v Chrastnom
každú druhú nedeľu o 10:30 hod.

Spoločný chrám Boží
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v.  na Slovensku Budimír
a Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
v Rozhanovciach
každú druhú nedeľu o 7:45 hod.

Modlitebňa
Cirkevného zboru Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku Budimír
v Beniakovciach
každú druhú nedeľu o 7:45 hod.

Podrobný rozpis služieb Božích v CZ ECAV Budimír nájdete v kalendári v bočnej lište napravo