Pôst 2022

Pôstne zamyslenia 2022

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“