Pondelok 21. marec 2022

Pondelok 21. marec 2022

Pondelok

21. marec 2022

Čítanie: Ž 62

„Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie, a pomocníka niet.“ Ž 22, 12

V týchto krátkych slovách vidíme kontrast medzi vzdialenosťou Boha a veľkou blízkosťou nebezpečenstva. Takýto pocit sme už mnohí a možno aj nie raz zažili vo svojich životoch. Mali sme pocit, že Pán Boh je až tak vzdialený, že nielenže nevidí naše zápasy a problémy, ale že ani nepočuje naše modlitby, keď k Nemu voláme. Neraz sme možno aj pocítili pokušenie vzdať sa tých modlitebných zápasov, vzdať sa Pána Boha. To je úlohou i cieľom diabla v našom živote. Ináč tomu nebolo ani v živote Pána Ježiša.

Diabol a Ježišovi nepriatelia sa rovnako snažili otriasť Ježišovou dôverou v Jeho Otca. Snažili sa, aby sa cítil opustený – „Iných zachraňoval, a seba nemôže zachrániť! Je izraelským kráľom, nech teda zostúpi teraz z kríža, a uveríme v Neho! 43 Dúfal v Boha, nech Ho teraz vyslobodí, ak chce; veď hovoril: Syn Boží som!“ (Mt 27, 42 – 43). Pán Ježiš vníma, že niet pomocníka, ktorý by bol momentálne k dispozícii, na dosah. Kamkoľvek by sa obrátil, nikde nenájde pomoc. Židovskí vodcovia, ktorí v Ňom mali rozpoznať svojho Mesiáša, Ho nespoznali.

Dokonca aj prinútili Piláta, aby Ho nechal ukrižovať. Mohol očakávať akúsi pomoc od Piláta, ktorý vnímal Jeho nevinu, ale napokon si len umyl pred zástupom ruky, nechal Ho zbičovať a ukrižovať. Pomoc nebola ani v rímskych vojakoch, ktorí sa mu posmievali rovnako ako okoloidúci. A Jeho priatelia boli preč. Opustili Ho.

Okrem Jána, ktorý stál pri Jeho kríži, ale bol bezmocný, aby čokoľvek urobil pre Jeho záchranu či pomoc. Pán Ježiš sa v tejto situácii, kedy pomoc z vonku, od svojho okolia a priateľov neprichádza, obracia sa v dôvere na svojho Otca a prosí „Nebuď mi ďaleký, blízko je súženie, a pomocníka niet.“ Tak o tom čítame aj v liste Židom „V dňoch svojho telesného života hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prosby k Tomu, ktorý Ho mohol zachrániť od smrti, a aj bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť.“ (Žid 5, 7) Amen.

Modlitba: Pane Bože, keď prežívame súženie a nenachádzame pomoc, prosíme, pomáhaj nám volať na Teba, nášho Pomocníka. Veď Ty si blízky vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi a svojou mocou skrze Ducha Svätého dokážeš byť pomocou i v čase, keď trpíme na tele i na duši. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...