6. pôstna nedeľa – Kvetná

6. pôstna nedeľa - Kvetná

6. pôstna nedeľa

Kvetná nedeľa

10. apríl 2022

Čítanie: Mt 21, 1 – 11

„Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte Ho! Všetko potomstvo Jákobovo, ctite Ho! Bojte sa Ho, všetko potomstvo Izraela!“ Ž 22, 24

V tento prvý deň Veľkého týždňa si spomíname cez evanjelia na množstvo Židov, ktorí vítali Ježiša v Jeruzaleme a volali „Hosana!“. Tento týždeň môžeme pokojne na Ježiša nazerať ako na mocného víťaza, ktorý prichádza do boja nie proti Rimanom, ale aby porazil hriech, Satana, smrť a peklo prostredníctvom svojho strašného utrpenia opísaného tak živo aj v prvej časti 22. žalmu. Dnešný verš opisuje tri veci, ktoré máme robiť keď sa zhromažďujeme, aby sme prijali nášho víťazného Kráľa: „bojte sa Hospodina“, „chváľte Ho“, „ctite Ho!“.

Chvála pramení zo základného pocitu radosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Božieho ľudu. Dokonca je znakom Božieho ľudu, pretože oslavujú Hospodina a Jeho zachraňujúce skutky, ktoré vykonal (porovnaj 1Pt 2, 9). Velebenie vždy svedčí o najužšom spoločenstve s tým, ktorý je oslavovaný. Vzdávať Hospodinovi chvály, by malo byť súčasťou nášho každodenného života, pretože tým sa veriaci navzájom povzbudzujú.

A dokonca, aj napriek tomu, že poznáme chvály jednotlivcov, vždy prevládal názor, že takýchto chvál by sa malo zúčastňovať celé zhromaždenie, tak ako k tomu vyzývajú aj dnešné slová 22. žalmu a teda môžeme povedať, že aj Pán Ježiš, ktorému tieto slová neboli neznáme a ani cudzie, keďže sa slovami tohto žalmu modlí na golgotskom kríži. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si prišiel ako náš veľký Víťaz, aby si za nás porazil hriech a smrť a otvoril pre nás prístup do tej nebeskej domoviny. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...