Veľký piatok 15. apríl 2022

Veľký piatok 15. apríl 2022

Veľký piatok

15. apríl 2022

Čítanie: Ž 2

„Lebo Hospodinovi patrí kraľovanie, On je vladárom nad národmi.“ Ž 22, 29

V tento deň, keď si pripomíname Ježišovu smrť na kríži, často o Ňom uvažujeme ako o obeti. Myslíme na Jeho bolesť a agóniu, na nepriateľov, ktorí sa Mu posmievali, zosmiešňovali Ho a myslíme i na Jeho trpké utrpenie a smrť za naše hriechy. Veľký piatok má však aj druhú stránku. Zameriava sa na Krista ako veľkého víťaza. Neraz je niektorými prirovnaný k mladému Dávidovi, ktorý má pri sebe len prak a niekoľko plochých kameňov, aby sa zapojil do boja na život a na smrť proti obrovi Goliášovi, oblečenému v ťažkom brnení, stojacemu za štítom a arogantne sa trasúcim s kopijou a mečom.

V tento deň Ježiš, náš Kráľ, ide hore úplne sám, aby bojoval na život a na smrť s obrovským diablom, ktorý rinčí zbraňami hriechu, smrti a pekla. Ježiš prichádza ako Kráľ a obranca všetkých národov. Potáca sa po ceste, zbitý a dobitý. Nenesie žiadne zbrane, žiadny štít, iba ťažký kríž. Náš hrdina vyzerá ako slabý, bezmocný a ľahko poraziteľný, keď znova a znova padá na kolená, ale vo svojom utrpení a smrti rozdrví hadovi hlavu. Oslobodzuje nás od Božieho hnevu, od krutých trestov na zemi i v pekle. Na konci bitky stojí sám – diabol, hriech, smrť a peklo padli – porazený, rozdrvený, porazený. O tri dni vstane z hrobu v majestátnosti a sile, s totálnym, úplným víťazstvom. Niet pochýb – On je skutočne Kráľom kráľov a Vládcom nad všetkými národmi. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvoje veľké víťazstvo nad všetkými našimi nepriateľmi. Ďakujeme Ti za Tvoj boj, ktorý si zvádzal za naše hriechy namiesto nás. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...