Popolcová streda

Popolcová streda

Popolcová streda

2. marec 2022

Čítanie: Mt 27, 15 – 26

„Keď sa teda zhromaždili, povedal im Pilát: Ktorého si žiadate, aby som vám prepustil: Barabbáša, a či Ježiša, ktorý sa volá Kristus?“ Mt 27, 17

Na začiatku pôstneho obdobia je pred nami známy súdny proces. Udalosť Veľkého piatku. Uvedené slová nám prezrádzajú, že celá táto udalosť bola zinscenovaná. Zástupy boli navedené, aby si namiesto Barabbáša žiadali smrť Ježiša. Nie sú to teda zástupy pútnikov, ktorí volajú „Ukrižuj Ho!“, ale zberbu ľudí zozbieranú a navedenú k tomu, aby zmarila Pilátov prieskum verejnej mienky. A tak sa spravodlivosť bude vymenená za nespravodlivosť. Nespravodlivý Barabbáš, ktorý bol zrejme už zmierený so smrťou a čakal na vydanie, v poslednej minúte dostáva slobodu vďaka nastrčenému Ježišovi. V skutočnosti sme my všetci podobní svojimi životmi Barabbášovi – sme vinní z prestúpení voči Pánu Bohu, sebe, ale i blížnym. Zaslúžime si právom trest smrti. Ale Ježiš z Nazareta, Boží Syn, vykročí vpred, aby znášal trest za nás. Pôjde na kríž, aby zaujal naše miesto, aby znášal trest za naše hriechy a neprávosti. Spravodlivý za nespravodlivých. Aby sme mohli byť oslobodení. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši, vyznávame, že si zaslúžim trest a smrť za naše hriechy. Ďakujeme Ti, že si trpel za nás. Veď nás k pravému pokániu, k ľútosti nad svojimi previneniami a daj nám svoj pokoj i silu kráčať v novote živote pred tebou i ľuďmi. Amen.

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...