Pondelok 28. marec 2022

Pondelok 28. marec 2022

Pondelok

28. marec 2022

Čítanie: Ž 44

„kladieš ma do prachu smrti.“ Ž 22, 16c

Slovné spojenie „kladieš ma do prachu smrti“ sa v Biblii vyskytuje iba na tomto mieste. Tieto slová sú však inšpirované známymi slovami z 1. knihy Mojžišovej „vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou.“ (1M 2, 7) alebo i slovami „V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa vrátiš.“ (1M 3, 19). Žalmista, ale aj Pán Ježiš, ktorý sa týmito slovami modlil na kríži, mohol už mať pocit, že stojí blízko smrti a po tom všetkom čo prežil už bol pripravený zomrieť.

Jeho život vyteká z Jeho rán a mizne v prachu zeme pod krížom. Kvôli našej hriešnej povahe každý z nás prišiel o život. Aj my musíme zomrieť a naše telá budú pochované do zeme, aby sme sa vrátili do prachu, z ktorého sme boli vzatí. Ale Boh poskytol náhradnú obeť — Baránka Božieho, ktorý sňal hriechy sveta. Ježiš položil svoj život do prachu. Jeho bezvládne telo pochovali v hrobe Jozefa z Arimatie. Avšak na tretí deň víťazne z mŕtvych vstal. Žije! Pretože žije On, budú žiť aj všetci tí, ktorí v Neho veria, skladajú v Neho svoju nádej.

Jedného dňa zomrieme, budeme pochovaní a vrátime sa do prachu zeme (ak sa Ježiš nevráti prvý). Ale Ježiš sa vráti v sláve, aby pozdvihol naše ponížené telá a urobil ich slávnymi ako svoje vlastné. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, vzal si na seba trest za naše hriechy, bol si uložený do prachu smrti, aby som aj ja mohol navždy žiť v Tvojej prítomnosti. Prijmite moju vďaku a chválu teraz i naveky vekov. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...