Utorok 8. marec 2022

Utorok 8. marec 2022

Utorok

8. marec 2022

Čítanie: J 19, 25 – 27

„…Žena, ajhľa, tvoj syn! … Ajhľa, tvoja matka!“ J 19, 26 – 27

Pán Ježiš nesie bremeno našich hriechov. Znáša trest, ktorý si nezaslúži. Napriek bolesti, ktorú prežíva sa neuzatvára do seba, neodvracia pohľad od ľudí, ktorí mu ubližujú, ale modlí sa „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ (L 23, 34) a kajúcemu lotrovi odpúšťa a zasľubuje raj. Následne svoj pohľad znova neodvracia, ale hľadí pod kríž, kde vidí ženy a medzi nimi svoju matku Máriu spolu aj s milovaným učeníkom. Má o ňu starosť. Kto sa o ňu postará, keď sa naplní čas Jeho pôsobenia tu v časnosti? Je vdova. Pán Ježiš mohol Máriu zveriť jednému zo svojich súrodencov (pozri Mt 13, 55 – 56), ale neurobil tak. Po Máriinom boku vidí odvážneho učeníka, ktorý tam stojí spolu so ženami. Ježiš i v hodine smrti myslí na svojich blízkych, preukazuje im lásku a starostlivosť. Záleží Mu aj na našom pozemskom živote. Všíma si aj túto rovinu nášho života. Vie totiž, že Mária ako osamelá vdova by skončila na okraji s spoločnosti. V starovekom Izraeli, podobne ako aj vo väčšine ostatných národov, nemala žena po smrti svojho manžela právo na dedičstvo. Väčšina vdov bola preto úplne závislá na svojich deťoch, či na dobročinnosti ostatných ľudí, alebo na zánik. Milovaný učeník Ján prijíma Ježišovo poverenie starostlivosti o Jeho matku. Počúva Jeho slová a plní ich. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, uprostred Tvojho trpkého utrpenia a smrti si preukázal lásku k svojej matke, ktorú si zveril do starostlivosti svojho učeníka Jána. Uč nás, prosíme, starostlivosti jedny o druhých a aby sme si vedeli preukazovať lásku navzájom, ale uč nás aj poslušnosti Tvojmu slovu. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...