4. pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa 27. marec 2022

4. pôstna nedeľa

27. marec 2022

Čítanie: Ž 143

„a jazyk sa mi k ďasnám prilepil,“ Ž 22, 16b

Obraz jazyka, ktorý sa prilepil k ďasnám evokuje prichádzajúcu smrť, ktorá je následkom smädu. Avšak tento obraz pokojne môže vyjadrovať aj neschopnosť modliaceho niečo povedať. Ježiš v tej intenzívnej modlitbe v Getsemanskej záhrade sa Ježiš začal za nás vylievať. Lukáš nám hovorí, že „I vystúpil Mu pot ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem.“ (L 22, 44). Od tej chvíle Mu pravdepodobne nebola povolená žiadna voda ani iný nápoj. Ježiš visiaci nahý na kríži pod žiariacim slnkom je stále viac a viac dehydrovaný.

Je taký smädný,  že jazyk sa mu lepí k ďasnám. Rímski vojaci naplnia špongiu vínnym octom o to mu podávajú ako súčasť ich krutého výsmechu (L 23, 36). O smäde, ktorý je súčasťou podsvetia nám hovorí aj podobenstvo o boháčovi a Lazárovi (L 16, 19 – 31). Čítame „zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni.“ (L 16, 24). Aj v týchto slovách pisateľa 22. žalmu sa nám potvrdzuje, že Pán Ježiš vytrpel aj pekelné ohne a veľký smäd na kríži, aby sme už nikdy neboli smädní, ale mohli čerpať z prameňa večného života, ktorým je sám Pán Ježiš Kristus. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, Ty si znášal bolesti pekla namiesto nás hriešnych a nehodných, aby si nás i od tohto trápenia zachránil a previedol do života večného, kde sa budeme môcť nechať občerstvovať v Tvojej prítomnosti. Zachovávaj našu pevnú vieru a dôveru v Tebe teraz i v hodine našej smrti. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...