2. pôstna nedeľa

2. pôstna nedeľa

2. pôstna nedeľa

13. marec 2022

Čítanie: Ž 80

„Ty však tróniš ako svätý, Ty, chvála Izraela.“ Ž 22, 4

Napriek bolesti, ktorú Pán Ježiš prežíval, napriek zdanlivej opustenosti Bohom Otcom, dokáže Pán Ježiš volať slovami žalmu, ktorý pokračuje uvedenými veršami. Nielen pisateľ tohto žalmu, ale aj samotný Pán Ježiš na ktorého rovnako doľahli ťažké chvíle, že zodpovedný nie je Boh Otec. Nie On je vinný. Práve naopak! Vyznáva, že Boh je svätý, koná spravodlivo bez náznaku zlého či hriechu. Božiu nadradenosť a prevahu k svetu nemožno s ničím zrovnať.

Žalmista vníma obrovský rozdiel medzi majestátom Boha a jeho vlastným ja. Presne toto je ten Boh, ktorý ďaleko presahuje všetko čo je ľudské, a zostáva neprístupný kedykoľvek sa mu ľudia snažia vnucovať, no s ktorými má aj napriek tomu zvláštny vzťah. A napriek tomu, že prežíva ťažké obdobie, kedy človeku nezvykne byť „do spevu“, priznáva, že Boh je hoden všetkých piesní, a je vhodné, aby boli adresované práve Jemu.

On sám, pre svoje vykupiteľské činy v diele Ježiša Krista je príčinou a obsahom týchto chvál, lebo nezavrhuje tých, ktorí ho vzývali ako Svätého, Tróniaceho, Oddeleného a Zvrchovaného. Aj v našich ťažkých obdobiach a životných bojoch zostáva Boh bez poškvrny, plný lásky a svätý. On nie je príčinou nášho utrpenia a už vôbec sa neteší keď trpíme a preto nie je dôvod i takýchto chvíľach nevzdávať Bohu chválu. Aj keď nás svet môže ťažiť utrpením a trápením, Boh môže skrze tieto situácie nás priviesť bližšie k Nemu a upevniť našu vieru a dôveru v Neho. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, daj mi pevnú vieru, aby som dokázal vidieť svätosť svojho Boha a vzdával Mu chvály, bez ohľadu na to, ako veľmi môžem trpieť. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...