Utorok 5. apríl 2022

Utorok 5. apríl 2022

Utorok

5. apríl 2022

Čítanie: J 19, 28 – 29

„Potom vidiac, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo Písmo, povedal Ježiš: Žíznim!“ J 19, 28

Vo včerajšom zamyslení nad slovami 22. žalmu sme došli k vyznaniu „Ty si ma vypočul.“ V tomto bode dochádza k zmene situácie. Nárek strieda chválospev. Skôr, než sa vrátime k zvyšným slovám 223. žalmu, vráťme sa spoločne k evanjeliám, ktoré opisujú Ježišov čas na kríži, Jeho smrť a následne pochovanie. Medzi Ježišove slová vyrieknuté na kríži nepatria len známe slová 22. žalmu – „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Ž 22, 2).

V tomto krátkom čase utrpenia na kríži zazneli aj slová „Žíznim!“ Aby sa naplnil Písmo. Čo sa vlastne naplnilo? Odpoveďou je tu strašné utrpenie, duchovné trápenie za naše hriechy. Ježiš vie, že dosiahol bod obratu. Splatil naše hriechy. Pán Ježiš potom, že videl že všetko už dokončil, všetko došlo svojho cieľa, doslova už žíznil po našom spasení. Chcel zavŕšiť svoje dielo, ktoré prišiel na túto zem vykonať. Chcel dokončiť dielo záchrany nás hriešnych ľudí a to tým, že sa obetoval a podstúpil ukrutnú smrť na dreve Golgotského kríža, aby sme my mohli získať večný život v Božom kráľovstve. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, ďakujem Ti, že si zavŕšil dielo našej záchrany pre život večný v Tvojom kráľovstve. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...