Sobota 9. apríl 2022

Sobota 9. apríl 2022

Sobota

9. apríl 2022

Čítanie: Ž 40 

„O Tvojom mene budem rozprávať svojim bratom, uprostred zhromaždenia chcem Ťa chváliť.“ Ž 22, 23

Chvíľu pred svojou smrťou Ježiš nahlas riekol: „Dokonané“, čím ukázal, že dokončil plán svojho Otca zachrániť všetkých ľudí. Avšak slovami 22. žalmu, ktoré boli aj Jeho modlitbou na kríži, pokračuje v napĺňaní týchto slov po svojom vzkriesení. Vydáva svedectvo svojim bratom, zjavuje sa učeníkom. Naďalej svedčí o Božom milostivom pláne spasenia. Pán Ježiš však prostredníctvom svedectiev učeníkom, ktoré máme skrze Novú zmluvu dodnes živé, pokračuje v ohlasovaní a chválení Božieho mena.

On nás týmto spôsobom skrze Ducha Svätého zhromažďuje do spoločenstva Božieho ľudu, kde spoločne Trojjediného Pána Boha chválime a aj my napĺňame tieto Božie slová. Trikrát do roka sa celý izraelský národ zhromažďoval v Jeruzaleme, aby uctievali a chválili Boha, aby si pripomínali Jeho zasľúbenia a volali k Nemu o pomoc. Prvým bol veľký sviatok Pesach, keď si Izrael pripomínal Božie vyslobodenie z otroctva v Egypte.

Bol to práve sviatok, na ktorý Boží veľkonočný Baránok, Ježiš Kristus, niesol hriechy sveta a vyslobodil svoj ľud z otroctva hriechu, smrti a pekla. Druhý veľký sviatok nasledoval 50 dní po Veľkej noci. Na Letnice sa národ opäť zhromaždil, aby poďakoval Bohu za úrodu. V tento sviatok Kristus deklaroval svoju záchranu prostredníctvom svojich apoštolov v Jeruzaleme a zrodila sa kresťanská cirkev. V posledný deň zhromaždí svojich rozptýlených veriacich z celého sveta do svojho večného kráľovstva. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si nám prejavil svoju Otcovu lásku aj skrze svojho Syna Ježiša Krista a Jeho vykupiteľské dielo. Daj nám vieru, aby sme v tejto láske zostávali a o tejto láske aj vydávali svedectvo. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...