Piatok 8. apríl 2022

Piatok 8. apríl 2022

Piatok

8. apríl 2022

Čítanie: Mt 27, 51 – 53 

„A hľa, chrámová opona roztrhla sa na dvoje, od vrchu až do spodku, zem sa triasla, skaly sa pukali, hroby sa otvárali, mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené,“ Mt 27, 51 – 52

Počas prvých hodín Ježišovho ukrižovania bolo pre Židov, ktorí prichádzali do mesta ľahké usúdiť, že bol podvodník a falošný. Jeho tvrdenie, že je Božím Synom, Ho podľa všetkého nakoniec dostihlo, pretože Boh ho preklial a dovolil tú strašnú smrť. Všetky dôkazy, ktoré videli interpretovali ako dôkaz Ježišovej viny. Potom prišli nadprirodzené zázraky, ktoré sprevádzali Jeho ukrižovanie a smrť. Najprv to boli tri hodiny zlovestnej, nadprirodzenej temnoty.

Potom po Ježišovej smrti zasiahlo mesto veľké zemetrasenie, ktoré rozlomilo skaly. Židovskí náboženskí vodcovia dostali svoje vlastné znamenie – roztrhnutá chrámová opona na dve časti. Nakoniec zemetrasenie otvorilo hrobky a mnohí mŕtvi svätí boli vzkriesení. Evanjelista Lukáš si všíma reakciu zástupov, ktoré tam stáli a boli svedkami týchto udalostí: „A všetky zástupy, ktoré sa zbehli na to divadlo, keď videli, čo sa stalo, bili sa v prsia, a tak sa vracali (domov).“ (L 23, 48).

Biť sa do pŕs bolo prejavom hlbokého smútku, strachu a ľútosti. Tieto zázraky nepresvedčili každého, ale boli mocnými znakmi toho, že Boží Syn sa obetoval za naše hriechy. O tri krátke dni prichádzal ešte jasnejší zázrak a dôkaz, že Ježiš Kristus je Spasiteľom sveta. Amen.

Modlitba: Nebeský Otče, ďakujeme Ti za znamenia, ktoré sprevádzali utrpenie a smrť Tvojho Syna. Ďakujeme i za Jeho slávne vzkriesenie, ktoré dokázalo, že si prijal Jeho obeť za nás hriešnych a nehodných. Uisti nás o svojom odpustení, ktoré sa nám dostáva z milosti skrze vieru v Tvojho Syna Ježiša Krista. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...