Pondelok 11. apríl 2022

Pondelok 11. apríl 2022

Pondelok

11. apríl 2022

Čítanie: Ž 9

„Lebo On nezavrhol, ani nezošklivil si biedu úbožiaka, neskryl si pred ním svoju tvár. Keď volal k Nemu, počul ho.“  Ž 22, 25

Ježiš, náš víťazný Kráľ, ďalej vzdáva všetku slávu a zásluhy svojmu Otcovi za veľké vyslobodenie, ktoré získal na kríži. Ježiš bol utrápený, zavrhnutý svojím ľudom, svojimi kňazmi, rímskym miestodržiteľom a vojakmi. Napriek hanbe a poníženiu, bolesti a agónii ním Otec nepohŕdal, ako sa mu židovskí vodcovia posmievali. Otec neopustil Ježiša navždy, ale počul Jeho trpký výkrik: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Aj my sme často v živote utrápení.

Zaujímalo by nás ako Boh reaguje, keď nás vidí v bolesti, strachu, pochybnostiach, agónii. Pohŕda nami ako slabými a bezvýznamnými? Nenávidí nás, keď nechce mať nič spoločné s tak bezmocnými a nečistými tvormi? Skryje svoju tvár a zakryje svoje uši pred našou bolesťou a utrpením? Nie, náš milostivý Otec je vždy s nami, aby na nás pozeral v núdzi, vypočul naše stonanie a prosby a vyslobodil nás zo všetkých problémov, od všetkých nepriateľov, od smrti a pekla. On neopovrhuje a nepohŕda utrpením poníženého.

Bola to tá veľká láska, ktorá Ho podnietila poslať svojho jednorodeného Syna ako nášho víťazného Spasiteľa. To je dôvod, prečo máme mať pred Ním bázeň, prečo Ho môžeme ctiť a chváliť v našich životoch. Amen.

Modlitba: Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že ti na nás záleží, že Ty nás vidíš i počuješ, ak k Tebe voláme a stojíme o Tvoju pomoc o Tvoj záujem o nás. Ďakujeme Ti, že Ty nás dokážeš vyslobodiť z akéhokoľvek nášho trápenia a súženia. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku zjavenú nám v Tvojom Synovi Ježišovi Kristovi. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...