Zelený štvrtok 14. apríl 2022

Zelený štvrtok 14. apríl 2022

Zelený štvrtok

14. apríl 2022

Čítanie: Ž 77

„Rozpomenú a obrátia sa k Hospodinovi všetky končiny zeme a klaňať sa Ti budú všetky čeľade národov.“ Ž 22, 28

Každý rok si na Zelený štvrtok pripomíname pamiatku ustanovenia Večere Pánovej, ktorá je zároveň aj začiatkom Kristovho utrpenia za naše hriechy. Znejú slová „Lebo ja som prijal do Pána, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, 24 a keď dobrorečil, lámal a riekol: Vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva; to čiňte na moju pamiatku! 25 Podobne po večeri (vzal) aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to čiňte, kedykoľvek budete piť, na moju pamiatku!“ (1K 11, 23 – 25).

Dôležitou súčasťou prijímania darov Večere Pánovej – tela a krvi Kristovej pod spôsobom posväteného chleba a vína, je aj pripomínanie si toho, čo pre nás Pán Boh urobil skrze Ježiša Krista – ako bolo práve toto Ježišovo telo vydané na smrť kríža a Jeho predrahá krv vyliata za naše hriechy. Pripomíname si však nielen to veľké utrpenie, ale to veľké víťazstvo, ktoré získal nad všetkými nepriateľmi, nad diablom i smrťou a to svojim slávnym vzkriesením.

Kedykoľvek sa nachádzame v neistote, cítime zmätok, sme na pochybách, máme strach, alebo sme dokonca na pokraji smrti, môžeme si spomenúť, že Ježiš Kristus niesol naše hriechy na kríž, aby získal spásu pre nás. Ak toto evanjelium prijeme vždy nanovo do svojho života, nesme ho ďalej, aby všetky končiny zeme poznali Hospodina a klaňali sa Mi všetky národy. Nezabúdajme na to všetko čo Pán Boh pre nás urobil a robí. Rozpomínajme sa s pomocou Ducha Svätého a obracajme sa k Hospodinovi v pevnej viere a dôvere. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, v dnešný deň si pripomíname Tvoju veľkú obeť, keď jeme Tvoje telo v posvätenom chlebe a pijeme Tvoju krv v posvätenom víne. Očisti nás od našich hriechov, posilni nás vo viere a zbav nás všetkých našich nepriateľov. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...