Štvrtok 3. marec 2022

Štvrtok 3. marec 2022

Štvrtok

3. marec 2022

Čítanie: Mk 15, 20 – 25

„Keď sa Mu naposmievali, zvliekli z Neho plášť a obliekli Ho do Jeho rúcha, potom Ho viedli, aby Ho ukrižovali.“ Mt 27, 31

Cesta utrpenia pokračuje. Bičovanie, urážky, výsmech namiesto Barabbáša znáša Ježiš. Váha kríža, ktorú mal niesť zločinec, nesie Ježiš, ktorý pod jeho ťarchou padá. Ježiš je vedený na Golgotu, kde je ukrižovaný spolu s jedným zločincom po jeho pravej strane a druhým po jeho ľavej strane. Rímsky stotník a jeho skupina vojakov Ho strážia, aby sa Ho náhodou nepokúsil niekto zachrániť. Z nášho pohľadu zbytočná stráž! Veď Ježišovi priatelia nepripravujú žiadnu záchrannú akciu. Krčia sa za zamknutými dverami. Židovskí vodcovia sa Mu vysmievajú, ľudia sa Mu vysmievajú a rúhajú sa Mu, potriasajú hlavami. Potupu znáša aj od lotrov, ktorí boli spolu s Ním ukrižovaní. Boh nemohol nechať naše hriechy, viny nepotrestané. Z uvedených slov môžeme vidieť aspoň z časti tú zúrivosť hnevu, ktorú Ježiš znáša na Golgote. Zároveň ale vidíme i Jeho milosť, lásku a milosrdenstvo, ktoré nemajú hraníc. Zaslúžime si mučivú a trýznivú smrť. To by bola spravodlivá odmena. Znášať výsmech, urážky, rúhanie, atď. Namiesto toho Ježiš zaujme naše miesto a uspokojí Boží hnev. Všetky naše hriechy sú položené na Ježiša a nám je daná Jeho dokonalá spravodlivosť – z milosti skrze vieru v Neho. Amen.

Modlitba: Pane Bože, nebeský Otče, vo svojej úžasnej milosti si odsúdil na smrť kríža Pána Ježiša a nás si oslobodil. Naplň nás, prosíme, vďačnosťou za záchranu, ktorá nam bola daná z milosti skrze vieru a pomáhaj nám byť svedectvom tohto evanjelia, ktoré mení ľudské životy skrze pôsobenie Ducha Svätého. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...