Streda13. apríl 2022

Streda13. apríl 2022

Streda

13. apríl 2022

Čítanie: 2M 24, 1 – 11

„Pokorní budú jesť a nasýtia sa, a chváliť budú Hospodina tí, čo Ho hľadajú. Nech vaše srdce žije naveky!“ Ž 22, 27

Kedykoľvek bol Boží ľud v časoch Starej zmluvy v núdzi, modlil sa o pomoc. Keď ich Pán vyslobodil, priniesli obeť nazývanú „obeť za pokoj“. Pri každej obeti bolo celé zviera spálené na oltári. Ale táto obeť bola jedinečná, pretože obetujúci dostal časť obete na jedenie. Toto jedlo bolo Božím prísľubom, že odpustil hriešnikovi mohol byť súčasťou spoločenstva. Zajtra, na Zelený štvrtok, sa budú kresťania stretávať k spoločnému stolu, k darom Večere Pánovej, kde sa im bude zvestovať odpustenie hriechov.

Budú si ale aj pripomínať to Božiu záchranu z hriechu a zo smrti, ktorú vykonal Boží Syn Ježiš Kristus ako obetovaný veľkonočný baránok. K takémuto spoločenstvu pri spoločnom jedle sú pozvaní všetci kajúci hriešnici aj v našich chrámoch, kde budeme môcť jesť a piť v Božej prítomnosti a prijať odpustenie všetkých našich hriechov. Aj uprostred našich problémov v tomto svete nás Kristus pozýva, aby sme prišli do Jeho prítomnosti a hľadali Jeho pomoc a vyslobodenie a jedli práve tú obeť, ktorá získala Božie milosrdenstvo a odpustenie. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, bez ohľadu na to, akým súženiam čelíme, ďakujeme Ti, že si s nami. Ďakujeme Ti, že pozvanie k stolu Tvojej milosti je aktuálne v každom čase, pretože Ty si neželáš smrť hriešnika, ale jeho záchranu pre večnosť. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...