Štvrtok 24. marec 2022

Štvrtok 24. marec 2022

Štvrtok

24. marec 2022

Čítanie: Ž 102

„Rozlievam sa ako voda, uvoľňujú sa mi všetky kosti“ Ž 22, 15a

Týmto slovami Pána Ježiš už neopisuje svoju vonkajšiu situáciu, ale svoje vnútorné rozpoloženie. Ježiš je vyčerpaný, nemá už silu bojovať s trápením, ale napriek tomu vstupuje do role obetného zvieraťa, paschálneho baránka a nesie jeho údel – Jeho krv bude vyliata za hriechy celého sveta. Jeho pozemský život sa skončí. Predchádzajúcu noc strávil na modlitbách a prosil svojho Otca, aby odňal kalich – utrpenie, ktoré Ho malo postihnúť. Ježiš sa nebál smrti, ale zápasil s utrpením, ktoré znášal za nás, za naše hriechy a neprávosti. Bol bičovaný za naše hriechy.

Kvôli nám znášal toto utrpenie. Odsúdenie, posmievanie, bičovanie, tŕňová koruna na hlave, nesenie kríža, prebodnuté telo. Bol zrejme silným mužom, veď bol tesárom, ale potupu, ktorú znášal za naše hriechy, bola natoľko veľká, že pod jej váhou padal. Niesť svoj kríž po tom všetkom nebolo jednoduché. Na pomoc vtedy prichádza Šimon Kyrenejský. Obraz, ktorý používa žalmista „Rozlievam sa ako voda, uvoľňujú sa mi všetky kosti“ veľmi vhodne vystihuje nielen Ježišovu situáciu, Jeho vnútorné rozpoloženie, ale aj samotné ukrižovanie, ktoré žalmista ešte v tom čase nemohol poznať. Pri tejto forme smrti je váha tela na rukách, čím sú kĺby na rukách a ramenách mimoriadne zaťažené. Boží Syn, Ježiš Kristus, znáša nielen vonkajšie, ale aj vnútorné trápenie, aby nás zachránil pre život večný. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, nepredstaviteľné utrpenie a bolesť si podstúpil, aby si nás oslobodil od našich hriechov a neprávostí, aby si odvrátil od nás Boží hnev. Ďakujeme Ti za Tvoje dielo záchrany. Daj nech toto evanjelium s pomocou Ducha Svätého mení naše životy. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...