Sobota 19. marec 2022

Sobota 19. marec 2022

Sobota

19. marec 2022

Čítanie: Ž 37

„Spoliehal sa na Hospodina, nech ho teraz zachráni, nech ho vytrhne, však má v ňom zaľúbenie!“ Ž 22, 9

Pán Ježiš okúsil na kríži nielen výsmech, ktorý je preukazovaný mimikou tváre, ale aj výsmech, ktorý znásobujú slová. Vysmievajú sa slovami „Dúfal v Boha, nech Ho teraz vyslobodí, ak chce; veď hovoril: Syn Boží som!“ (Mt 27, 43) Ak sa Boh rozhodne mať niekoho tak biedneho, opovrhnutého, opusteného, bezmocného, nech príde teraz a zoberie Ho za svojho vlastného. My ho nezachránime, neurobíme nič pre jeho záchranu, pretože my ho nepotrebujeme. Ak ho Boh potrebuje, nech príde a zachráni ho. Takto mohlo vyzerať zmýšľanie ľudí. Rúhanie! Aká hrozná prezentácia skazenosti ľudského srdca, ktorá sa prejavila aj pri ukrižovaní Spasiteľa! Paradoxom je, že sa Mu vysmievajú slovami starozmluvného pisateľa 22. žalmu, ktorý im určite nebol až taký neznámy. A tak ich výsmech je potvrdením toho, že ukrižovaný Ježiš je zasľúbeným Mesiášom. Slová výsmechu sú slovami potvrdenia Božích zasľúbení o našej záchrane. Svojim výsmechom napĺňajú proroctvo, ktoré sa ukázalo práve v čase, keď oni sami Ho kritizovali, že je pravý Mesiáš. Vidíme, že Pán Boh si dokáže použiť k zjaveniu svojej vôle skutočne každého. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, ďakujem Ti, že si namiesto nás znášal aj všetok ten výsmech a urážky. Odpusť nám prosíme, ak sa aj my svojimi životmi neraz vysmievame Tebe a Tvojmu dielu spásy. Uč nás bázni pred Tebou každého dňa a spoznávať Tvoju vôľu pre naše životy skrze Tvoje slovo a s pomocou Ducha Svätého. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: https://www.learnreligions.com/

Môže sa Vám ešte páčiť...