Piatok 11. marec 2022

Piatok 11. marec 2022

Piatok

11. marec 2022

Čítanie: Mt 8, 5 – 13

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku!“ Ž 22, 2

Pán Ježiš sa na kríži modlí uvedenými slovami. Tieto slová nám prezrádzajú, že modliaci človek prežíva skutočne veľké trápenie. Možno má aj pocit, že Boh ho nepočuje, pretože situácia sa nemení. Napriek tomu neruší svoj vzťah s Bohom. Zostáva verný. Prichádza s výčitkami „…prečo si ma opustil…“, ale aj tak sa vzťahu s Bohom nevzdáva. Na Ježiša Krista volal i stotník z uvedeného evanjelia. Napriek tomu, že jeho sluha je nemocný, nehádže „flintu do žita“. Nevzdáva sa. Neodvracia sa od Pána Boha. Práve naopak! Aj my často znášame ťažké bremená, ktoré život prináša a tiež neraz voláme i cez slzy na Pána Boha. Niekedy rovnako môžeme mať pocit osamelosti, opustenia Pánom Bohom. Zdá sa, že Ho nezaujímame, že sa hnevá kvôli našim previneniam. Aj toto niesol za nás Boží Syn, Ježiš Kristus – odlúčenosť od Pána Boha, aby my sme s Ním mohli večne prebývať. Za naše hriechy je zaplatené. Ďakujme Duchu Svätému, ktorý nás učí volať na Pána Boha a ktorý nás privádza i k pokániu a novote života. Amen.

Modlitba: Pane Bože, ďakujeme Ti, že si nám blízky vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi i skrze pôsobenie Ducha Svätého. Ďakujeme Ti, že si Boh, ktorý je s nami i ťažkých chvíľach života, ak o Tvoju pomoc stojíme. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...