Streda 30. marec 2022

Streda 30. marec 2022

Streda

30. marec 2022

Čítanie: Zach 12, 1 – 13, 1

„a prebodli mi ruky, nohy.“ Ž 22, 17b

Kráľ Dávid vo svojej dobe nevedel nič o ukrižovaní. Avšak je tu akýsi obraz, ktorý nám prezrádza, že nepriatelia útočia na jeho ruky a nohy. V živote Pána Ježiša Krista dochádza k úplnému naplneniu týchto slov vo chvíli, keď vojaci Ježiša pribíjajú na kríž. K tomu všetkému je obkľúčený nepriateľmi, ktorí sa mu posmievajú, robia si z Neho srandu. Preto niet divu, že volá „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Okrem správ v evanjeliách, kde je Ježiš pribitý na kríž, sa toto prebodnutie nášho Spasiteľa spomína na dvoch ďalších miestach v Písme.

Prvá je v prorokovi Zachariášovi: „Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzalema ducha milosti a nástojčivých prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a trpko nad ním žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným.“ (Zach 12,10). A tiež v poslednej knihe Novej zmluvy, Zjavenie Jána, čítame „Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen!“ (Zjav 1, 7).

Dnes si môžeme nanovo uvedomiť, že to boli aj naše hriechy, ktoré Ježiša priviedli na kríž. Aj my sme prispeli k Jeho utrpeniu. Avšak môžeme sa radovať z toho evanjelia, ktoré sa nám zvestuje, že On, Boží Syn sa ponížil, aby nás zachránil. On znášal utrpenie za nás, pretože si želá našu záchranu pre život večný a nie večné zahynutie. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, naše hriechy sú skutočne závažné. Ďakujem Ti, že si vzal ich hrozný trest na seba, aby si nás všetkých zachránil. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...