Streda 6. apríl 2022

Streda 6. apríl 2022

Streda

6. apríl 2022

Čítanie: R 3, 21 – 26

„Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané! A nakloniac hlavu, odovzdal Ducha (Bohu).“ J 19, 30

Ježiš vedel, že všetko je dokončené. Ale pre tých, ktorí stáli pri kríži a hľadeli na Neho, nebol žiadny dôkaz, že sa niečo zmenilo. Neexistoval spôsob, ako povedať, že Boh Otec prijal Ježišovu obeť, žiadny spôsob, ako zistiť, že tento umierajúci muž korunovaný tŕním je víťazným kráľom Izraela, alebo že Satan leží rozdrvený a železné dvere pekla boli roztrhané dokorán. Ježiš chcel, aby svet a my všetci sme vedeli, že Jeho poslanie bolo dokončené a že sme v bezpečí pred Satanovými úkladmi i peklom samotným.

Napil sa teda kyslého vína a silným hlasom zvolal: „Dokonané!“ Každý, kto žil v tom čase, kto počul Ježišovo slovo, by ho okamžite rozpoznal, pretože označovalo aj splatenie pôžičky, poslednej platby. Preložili by sme to ako „zaplatené v plnej výške“. Ježiš oznamoval, že úplne zaplatil každý posledný cent z dlhu, ktorý máme voči Bohu za svoj hriech. Nemusíme už nič robiť. Nie je potrebné nič vykonať, aby sme odvrátili od nás Boží hnev. Pán Ježiš všetko vykonal v plnej miere.

Neexistuje žiadny očistec, žiadne miesto utrpenia, ktoré by nahradilo utrpenie za naše hriechy. Nie je dôvod na pochybnosti. Ježiš úplne uspokojil Božie požiadavky, ktoré by sme my nikdy nedokázali splniť. Za naše hriechy je zaplatené. Všetko je dokonané a my to môžeme milosťou skrze vieru v Ježiša Krista prijať. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, s pomocou svojho Ducha Svätého nás napĺňaj istotou a dôverou, že všetko si za nás zaplatil zo svojej veľkej lásky a milosti. Prosíme, aby sme tú veľkú milosť dokázali prijať vierou v Teba, nášho Spasiteľa a Vykupiteľa. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...