2. slávnosť veľkonočná

2. slávnosť veľkonočná

2. slávnosť veľkonočná

Veľkonočný pondelok

18. apríl 2022

Čítanie: L 24, 36 – 49 

„…a hlásať budú Jeho spravodlivosť ľudu, ktorý sa narodí, že On to učinil.“ Ž 22, 32b

Keď Ježiš vstal z mŕtvych zjavil sa svojim dvanástim a mnohým ďalším učeníkom. Evanjelista Lukáš nám hovorí: „ktorým sa po svojom umučení aj prejavoval živý mnohými dôkazmi, ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac o kráľovstve Božom.“ (Sk 1, 3). Títo apoštoli smelo svedčili o udalostiach, ktoré počuli a videli a cirkev sa pod mocou a s požehnaním Ducha Svätého nesmierne rozrástla. Vnuknutím a vedením Ducha apoštoli zaznamenali Ježišove slová a skutky v štyroch evanjeliách (Matúš, Marek, Lukáš a Ján) a v rôznych listoch a spisoch Novej zmluvy.

Prostredníctvom tohto slova naďalej vydávajú svedectvo o všetkom, čo pre nás Pán Ježiš vykonal. Chceli si byť istí, že budúce generácie budú poznať pravdu o Ježišovom veľkom poslaní spasenia. Vy a ja sme boli medzi tými ešte nenarodenými ľuďmi, keď sa tieto veľké udalosti uskutočnili. Napriek tomu k nám prišlo Božie slovo, ohlasuje Božiu spravodlivosť a uisťuje nás, že náš Pán Ježiš Kristus urobil všetko potrebné pre našu spásu. Potešení, posilnení a naplnení Božím pokojom prostredníctvom tejto dobrej zvesti môžeme následne bez donútenia ísť a hlásať Božiu spravodlivosť po celej zemi.

Nech Pán Boh pôsobí v nás, aby sme chodili po celom svete a verne zvestovali evanjelium. Urobme to, aby mnohé generácie, ktoré sa ešte nenarodili, mohli vložiť svoju dôveru v Ježiša Krista a z milosti skrze vieru prijať tú veľkú záchranu od smrti večnej a moci diabolskej. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, Tebe patrí všetka chvála a sláva. Požehnaj a sprevádzaj nás, svoj ľud, aby sme mohli šíriť Tvoje dielo vykúpenia celému svetu, ľudu, ktorý sa narodí. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...