Streda 16. marec 2022

Streda 16. marec 2022

Streda

16. marec 2022

Čítanie: Ž 69

„Ja som však červ, a nie človek,…“ Ž 22, 7

Týmito slovami žalmista znova obracia pozornosť z Božích zachraňujúcich skutkov na seba a ľudí, ktorí ho obklopujú. Nálada sa mení. Znova ho premáha smútok a žiaľ. Myslím si, že takéto striedanie nálad v ťažkých chvíľach dôverne poznáme. Chvíľu dokážeme myslieť na niečo iné, ale postupne nás naše bolesti a ťažkosti opäť ovládnu. Modliaci si uvedomuje svoje úbohé postavenie. Samého seba si predstavuje ako červa, ktorý bol pošliapaný a nie ako ľudskú bytosť. Tieto slová sa napĺňajú aj v živote Pána Ježiša. I On bude ponížený, Jeho dôstojnosť bude pošliapaná a budú s Ním zaobchádzať nie ako s ľudskou bytosťou, ale pohŕdnu Ním ako červom, ktorého treba rozpučiť pod nohami, teda zničiť. Takto sa ponížil Boží Syn. Nielenže prišiel na tento svet zo svojej slávy v nebesiach, ale pokoril sa až tak, že bol ľuďmi vnímaný ako bezvýznamný červ zbavený akejkoľvek ľudskej dôstojnosti. Učme sa nielen pokore na príklade Pána Ježiša Krista, ale dávajme si pozor ako my svojimi životmi na Jeho dielo nazeráme. Či nie sme tými, ktorí neraz zľahčujú Jeho spásonosné dielo? Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si znášal všetko to utrpenie kvôli Nám. Ďakujeme Ti, že si sa kvôli nám ponížil až tak, že si bol pokladaný za červa, ktorého treba pošliapať. Uč i nás pokore, ale i pokániu a veď nás cestou večnosti. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...