Utorok 15. marec 2022

Utorok 15. marec 2022

Utorok

15. marec 2022

Čítanie: Ž 106

„K Tebe volávali a vyslobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali zahanbení.“ Ž 22, 6

Pisateľ listu Židom potvrdzuje udalosti Ježišovho ukrižovania. Hovorí: „V dňoch svojho telesného života hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prosby k Tomu, ktorý Ho mohol zachrániť od smrti, a aj bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť.“ (Žid 5, 7) Ježiš v úplne dôvere sa odovzdáva svojmu Otcovi, ktorý Ho na zem poslal, aby trpel za nás. Kto vie ako by sme sa zachovali my. Dokázali by sme tak dôverovať niekomu, kto nás posiela trpieť? Dôverovali by smie niekomu, kto dovolí, aby sme prežívali bolesť, znášali pohanenie a urážky? Žalmista sa rozpomína na Božie konanie v minulosti. Nezabúda, že Pán Boh už neraz predivne zasiahol, zachránil ich. Kto verí v Božiu záchranu, ten býva zachránený a nie zahanbený. Ani my nebudeme zahanbení ak sa budeme spoliehať na Pána Boha, nášho nebeského Otca, ktorý už mnohými spôsobmi zasiahol do našich životov. Verím, že Pán Boh v živote každého z nás vykonal mnoho predivných skutkov, mnohokrát nás zachránil a dokázal svoju moc a môžu nám byť pripomenutím, že Pán Boh je dobrý, spravodlivý a zachraňujúci nielen v časnosti, ale zachraňuje aj pre večnosť skrze vykupiteľské dielo svojho Syna Ježiša Krista. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, pomáhaj nám, aby sme boli pevní vo viere v Teba tak, ako Tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý sa k Tebe utiekal i v čase veľkého utrpenia. Nedaj nám, prosíme, nikdy zabudnúť na to, čo všetko si pre nás urobil a že nás zachraňuješ najmä pre večnosť. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...