Štvrtok 10. marec 2022

Štvrtok 10. marec 2022

Štvrtok

10. marec 2022

Čítanie: Ž 22

„A o deviatej hodine zvolal Ježiš mocným hlasom: Éli, Éli, lama sabachtani? To je: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Mt 27, 46

Po troch nezávideniahodných hodinách strávených v bolesti a mukách Pán Ježiš volá z kríža. Jeho mlčanie je zrazu prelomené. Vypovedané slová však neadresuje ľuďom, ktorí Mu ku krížu dopomohli. Jeho slová sú adresované Bohu Otcu. Silným hlasom volá: „Éli, Éli, lama sabachtani? To je: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt 27, 46) Kto vie ako by sme sa my zachovali v takejto situácii. Zrejme by sme sa Pánu Bohu obrátili chrbtom. On Ho napriek tomu oslovuje Bože MÔJ. Dôveruje svojmu nebeskému Otcovi i v ťažkej hodine smrti. Ako je to s nami v ťažkých chvíľach? Nezabúdame vtedy na nebeského Otca, ktorý nás v Krste svätom prijal za svoje deti a ktorý robí všetko preto, aby nás zachránil pre večnosť s Ním? Pán Boh je našou záchranou i vtedy, keď nás ľudia opúšťajú. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, vieme, že kvôli našej záchrane pre večnosť si znášal hanu a pohanenie za všetky naše hriechy. Odpusť nám prosíme, ak neraz Tvoje dielo vykúpenia svojimi životmi zľahčujeme a nevnímame jeho cenu. Pane Bože, prosíme, upevňuj našu vieru v Teba, aby sme i v hodine smrti dokázali volať na Teba, nášho nebeského Otca. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...