1. slávnosť veľkonočná

1. slávnosť veľkonočná

1. slávnosť veľkonočná

Veľkonočná nedeľa

17. apríl 2022

Čítanie: Mt 28, 1 – 20

„Potomstvo bude slúžiť Jemu, o Pánovi sa bude rozprávať budúcemu pokoleniu…“ Ž 22, 31 – 32a

Dnes oslavujeme nepopierateľný dôkaz Ježišovho víťazstva nad našimi nepriateľmi – Jeho slávne vzkriesenie z mŕtvych. Ak bola nejaká pochybnosť či Boh prijal krvavú obeť na kríži, tak už prázdny hrob tieto pochybnosti v mnohých umlčal. Všetci tí, ktorí sa mu posmievali musia teraz zavrieť ústa a uznať, že skutočne bol a je Boží všemohúci Syn. Prešlo dvetisíc rokov a potomstvo Mu stále slúži. Všetci veriaci, ktorí prijali veľkú zvesť o spáse, veria v Neho skrze Ducha Svätého.

Vzdávajú Mu slávu a odovzdávajú správu o Jeho veľkom víťazstve svojim vlastným potomkom a svojim susedom, priateľom a spolupracovníkom. Každý pôstny a veľkonočný čas si pripomíname a odovzdávame to, čo sme sa naučili: veľkú obeť, pokornú smrť a slávne zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ktoré nás oslobodilo od hriechu, smrti a pekla. Oslavujeme víťazstvo, ktoré pre nás získal a večný život, ktorý je náš teraz i navždy. A vieme, že tento deň Pánovho zmŕtvychvstania zaručuje náš vlastný deň zmŕtvychvstania ku ktorému sa priznávame aj vo vyznaniach našej viery.

S radosťou, nádejou a dôverou očakávame ten deň, keď sa On, Ježiš Kristus, vráti, aby nás a všetkých veriacich v Neho pozdvihol k večnému životu. Navždy budeme žiť v novom nebi a na novej zemi v dokonalom pokoji, radosti a blaženosti, kde nebude nedostatku, bolesti, smútku či trápenia. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti v tejto chvíli za všetkých tých, ktorí do nášho života niesli tú radostnú zvesť, evanjelium, o našej záchrane pre večnosť, ktorú si nám vydobyl na kríži i slávnym vzkriesením. Prosíme, dávaj nám dostatok múdrosti, aby sme aj my vedeli toto evanjelium, ktoré dodnes s pomocou Tvojho Ducha Svätého mení životy, niesť pokoleniam, ktoré nám boli zverené. Nech dokážeme hlásať Tvoju spravodlivosť všetkým národom. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...