Utorok 22. marec 2022

Utorok 22. marec 2022

Utorok

22. marec 2022

Čítanie: Ž 68, 29 – 36  

„Obkľúčilo ma mnoho juncov, mocné býky z Bášánu ma obklopili.“ Ž 22, 13

Pán Ježiš hľadí priamo do tváre svojich prenasledovateľov, ktorých je mnoho a sú mocní ako stádo býkov. Bol nimi doslova obkľúčený. Nebolo možné sa dostať z tejto situácie. Býky z Bášánu boli známe svojou silou, veľkosťou i dravosťou. Práve preto je tento obraz veľmi výstižný. Vystihuje veľkňazov a starších, ktorí boli zúriví, krutí, až brutálni a túžili po Ježišovej smrti. Hriech v ich živote ich priviedol až k takémuto konaniu. Ak by sa odvrátili od svojho hriechu a dôverovali by Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi, túto svoju silu by mohli využiť pre konanie dobra. Svojou mocou by mohli iných, Židov, viesť k rozpoznávaniu Mesiáša v Ježišovi. Namiesto toho Ho obviňujú. Volajú falošných svedkov. Nútia Piláta odsúdiť nevinného. Zinscenujú celý súdny proces. Stoja ako býky okolo so svojimi ostrými rohmi. Aj my neraz čelíme silným nepriateľom – „Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.“ (Ef 6, 12). Ježišovým najväčším nepriateľom bol bezpochyby diabol, ktorý stál za týmito židovskými vodcami a podnecoval ich k týmto činom. Ale svojím nevinným utrpením a smrťou Ježiš rozdrvil hlavu hada a oslobodil nás navždy. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, čelil si náporu moci diabla nad ktorým si raz a navždy zvíťazil. Chráň nás pred všetkými našimi nepriateľmi a priveď i nás bezpečne do nášho nebeského domova, ktorý si pre nás prichystal. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...