5. pôstna nedeľa – Smrtná

5. pôstna nedeľa - Smrtná

5. pôstna nedeľa

Smrtná nedeľa

3. apríl 2022

Čítanie: Ž 35

„Zachráň mi dušu pred mečom, moju jedinú z moci psov.“ Ž 22, 21

Ježiš prosí svojho Otca, aby zachránil Jeho dušu od meča a moci psov. Meč je útočná zbraň, ktorá sa v Biblii vyskytuje najčastejšie. Avšak v Starej aj v Novej zmluve je meč nielen symbolom vojny, ale aj Božieho slova. Je obrazom zloby, ničenia, smrti. A duša je symbolom života. A tak je táto prosba prosbou záchrany o život od smrti. Pre Boha je dôležitá aj naša duša, náš život. Niektorí ľudia si nás možno nevážia, možno nás aj znevažuje pre rôzne dôvody, možno si aj sami o sebe neraz myslíme, že nie sme dôležití.

V Božích očiach sme vzácni. On dáva svojho Syna, aby nás zachránil. On dáva to jediné čo má. Tú jedinú dušu, aby za nás to všetko znášala. Aj týmito slovami 22. žalmu Pán Ježiš poukazuje na to, že má len jednu dušu, jeden život. Podobne aj ty a ja máme len jednu dušu, ktorá bude stáť pred Božím súdnym trónom, jeden život, v ktorom sa môžeme držať Ježiša Krista ako Spasiteľa. Sýtiš a živíš svoju dušu Božím Slovom a darmi Večere Pánovej? Sýtiš ju aj v spoločenstve bratov a sestier? Vážiš si večný život, ktorý pre nás Ježiš Kristus získal a dal nám prostredníctvom svojho Slova ale i sviatosti krstu v ktorom nás prijíma za svoje deti a zasľubuje odpustenie hriechov? Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, pomáhaj mi s pomocou Tvojho Ducha svätého vždy nanovo objavovať veľkosť a hodnotou Tvojej obete pre moju záchranu vo večnosti. Odpusť mi, ak svoju dušu sýtim pokrmom tohto sveta a zabúdam na Tvoje slovo a sviatosti. Veď ma prosím k novote života pred Tebou i ľuďmi. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...