Streda 23. marec 2022

Streda 23. marec 2022

Streda

23. marec 2022

Čítanie: Ž 109

„Otvárajú si na mňa ústa ako dravý a revúci lev.“ Ž 22, 14

Vo včerajšom zamyslení Ježiš prirovnal svojich nepriateľov k zvieratám — k mocným, agresívnym a zúrivým býkom. Teraz ich prirovnáva k inému, rovnako desivému, divému zvieraťu – k mocným levom s dokorán otvorenými ústami, ktorí sa približujú k svojej koristi s hlasným a desivým revom. Nenásytnosť nepriateľa je úplne zrejmá. Židovskí vodcovia už dlho plánovali Ježišovo zničenie. Hlasno revali, keď sa vyhrážali, že zo synagógy odstránia každého, kto vyznáva Ježiša ako zasľúbeného Mesiáša – „Židia sa totiž už uzniesli, že toho, kto by Ho vyznával ako Krista, vylúčia zo synagógy.“ (J 9, 22).

Keď Judáš zradil Ježiša, začali konať. Zatýkali, súdili, odsudzovali a potupovali Ho. V ceste im stál iba jeden muž, rímsky miestodržiteľ, Pontský Pilát. Pilát vypočúval Ježiša v ich prítomnosti a zistil, že neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by podporovali ich obvinenia proti Nemu. Chystal sa oslobodiť Krista, kým nezačali revať. Zastrašovali Piláta, tlačili na neho, aby sa poddal ich vôli a dal Ježiša ukrižovať. Pilát sa najprv postavil pevne a potvrdil Ježišovu nevinu. Ježiš opísal svojich nepriateľov ako býkov a levov. Majú vlastnosti divých zvierat, ale všetci sú až veľmi ľudskí. Na počiatku chcel diabol ľudstvo zničiť prostredníctvom hada. Teraz chcel Spasiteľa sveta zničiť prostredníctvom zúrivých ľudí. Božia moc je však väčšia a silnejšia než akýkoľvek nepriateľ! Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, Ty si aj v obkľúčení nepriateľov prosil svojho i nášho nebeského Otca, aby im odpustil, pretože nevedia čo činia. Odpusť mi, prosím, ak neraz aj ja svojim životom stojím na strane tých, ktorí sú ako býky a revúce levy. Daj mi skrze Ducha Svätého silu Teba vyznávať, na Tvoju pomoc sa spoliehať a o záchrane, ktorú si nám vydobyl z milosti skrze vieru v Teba, svedčiť každého jedného dňa. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...