Utorok 29. marec 2022

Utorok 29. marec 2022

Utorok

29. marec 2022

Čítanie: Ž 59

„Lebo psi ma obkľúčili, obkolesila ma tlupa zlosynov“ Ž 22, 17a

Utrpenie žalmistu je znova sprostredkované v rôznych obrazoch. Znova sa vracia k téme zvierat, ale už to nie je ani býk, alebo lev, ale svorka psov. O psoch sa v Biblii píše zvyčajne pohŕdavo. Ide o hanlivé označenie. Nazvať niekoho psom bolo tak ako dnes, aj vtedy ponižujúce, urážajúce. Samotný pes nemusí byť taký silný alebo zastrašujúci ako býk alebo lev. Avšak svorka divých psov sú však neúnavní predátori, ktorí sa rútia za korisťou. Títo psi sa striedajú vo vedení svorky, takže na prenasledovanie sú vždy čerstvé psy.

Táto metóda umožňuje svorke psov zvrhnúť korisť aj oveľa väčšiu ako sú oni sami. Všetky skupiny židovských úradníkov prenasledovali Ježišove kroky počas celej Jeho služby. Špehovali Ho, napádali Ho, odporovali Mu, obviňovali Ho, pokúšali sa zasahovať a obracať davy proti Nemu. Keď sa jediné, vyčerpané zviera zastaví, aby si oddýchlo, psy okolo neho vytvoria kruh a zatvoria sa, aby ho zabili. Dávid používa dvojveršie na odhalenie skutočnej identity „psov“ zahŕňajúcich Ježiša: je to tlupa zlosynov, ktorá obopína Jeho kríž.

Zahŕňa všetkých tých, ktorí Ho priviedli na kríž: rímskych vojakov, ktorí Ho tam pribili, Pontského Piláta, ktorý Ho prepustil, židovských vodcov, ktorí zosnovali Jeho zničenie, ale i dav, ktorý sa usiloval o Jeho život a teraz stojí a sleduje Ho a posmieva sa Mu. K tejto tlupe zlosynov patrí Judáš, ktorý Ho zradil, Peter, ktorý Ho zaprel, a zvyšok Dvanástich, ktorí Ho opustili. Zahŕňa to aj teba a mňa – lebo On nesie naše hriechy na kríž. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, Tvoji nepriatelia ukázali vytrvalosť svorky divých psov. Odpusť mi, ak neraz sa svojim životom – myšlienkami, slovami i skutkami staviam do radu týchto zlosynov. Chráň ma pred každým zlom a upevňuj moju vieru v Teba. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...