3. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa

20. marec 2022

Čítanie: Ž 139

„Veď Ty si ma vyviedol zo života matky, dal si mi nádej na matkiných prsiach. Odkázaný som na Teba už od života matky, od lona matky mojej Ty si Boh môj!“ Ž 22, 10 – 11

Ježiš sa podelil o svoju bolesť a utrpenie druhýkrát. Teraz je čas počúvať Božiu odpoveď na túto modlitbu a získať pevnú dôveru vo vernosť a lásku Jeho Otca. Ježiš sa predtým v Žalme potešil pripomenutím verného vyslobodenia svojich otcov, keď Izraeliti kričali v bolestiach. „V Teba dúfali naši otcovia, dúfali, a Ty si ich zachraňoval. 6 K Tebe volávali a vyslobodzoval si ich, v Teba dúfali a nebývali zahanbení.“ (Ž 22, 5 – 6).

Teraz sa Ježiš obzerá späť za svojim vlastným životom a spomína sa tú láskavú starostlivosť svojho Otca, ktorej sa mu dostávalo od začiatku. „Veď Ty si ma vyviedol zo života matky“ (Ž 22, 10a). Za týmito slovami môžeme vnímať zázračné počatie Pána Ježiša Duchom Svätým, Ježišovo narodenie, tzv. prvé Vianoce, kedy sa Pán Boh postaral o strechu nad hlavou v jasliach i starostlivosť cez Jozefa a Máriu. Rovnako zabezpečoval Jeho ochranu pred kráľom Herodesom, keď museli utiecť do Egypta.

Od Ježišovho narodenia sa Pán Boh, nebeský Otec, ukázal ako spoľahlivý a dôveryhodný. Na túto skúsenosť sa môže Pán Ježiš spoliehať aj teraz, v tejto ťažkej chvíli svojho pozemského života. Tento fakt, ktorý si plne uvedomuje je v skutočnosti základom Jeho dôvery v Hospodina. Rovnako ako Ježiš, aj my sa môžeme po celý náš život obzerať späť a vo svojom živote s pomocou Ducha Svätého určite uvidíme aj my prejavy Božej láskavej starostlivosti o nás. Niekedy uvidíme veľké udalosti a niekedy to budú aj tie maličkosti, ktoré už neraz zvykneme brať aj ako samozrejmosť. Pán Boh o nás stojí. O každého. Záleží mu na jednotlivcoch. Nech nás Božia láska, starostlivosť, ale i skúsenosti s Božím konaním v našom živote ubezpečujú o Božej pomoci a blízkosti i v ťažkých chvíľach nášho života. Amen.

 

Modlitba: Nebeský náš Bože, ďakujeme Ti, že Ti záleží na každom jednom z nás. Ďakujeme Ti za Tvoju starostlivosť a lásku, ktorú nám preukazuješ aj skrze svojho Syna Ježiša Krista. Nedaj nám prosíme nikdy zabudnúť na to všetko čo si pre nás vykonal. Nech nás Tvoj záujem o nás hriešnych a nehodných, ktorých si v Ježišovi Kristovi vykúpil, upevňuje v pevnej viere a dôvere v Teba, nášho Spasiteľa v Ježišovi Kristovi. Prosíme, dávaj nám svojho Ducha Svätého, aby sme i my dokázali verne vyznávať „Ty si Boh môj!“ Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...