Piatok 1. apríl 2022

Piatok 1. apríl 2022

Piatok

1. apríl 2022

Čítanie: J 19, 23 – 24

„Rozdeľujú si moje šaty a o môj odev hádžu lós.“ Ž 22, 19

Teraz nás Dávid zavedie do chvíle, keď Ježiša vyzliekli a zavesili na kríž. Je to malý detail, ktorý nadobúda prorocké rozmery, keď rímski vojaci používajú dve rôzne metódy, aby si medzi seba rozdelili Jeho šaty. Na stráženie každého ukrižovaného zločinca boli určení štyria vojaci. Rozdelili si medzi sebou pozemský majetok odsúdeného v čase jeho ukrižovania. Starý zvyk však bol, že pokiaľ bol niekto odsúdený na násilnú smrť, tak vykonávatelia mali právo si jeho odev rozdeliť, ale až po smrti.

V Ježišovom prípade to jednoducho zahŕňalo Jeho oblečenie a Jeho bezšvovú tuniku. Oblečenie bolo ľahko rozdelené na štyri kôpky, ale tunika bola iná záležitosť. Mohli ho roztrhať na štyri rovnaké kusy látky, ale všetci sa zhodli, že cennejšie je nechať v jednom kuse. Bolo by lepšie losovať, pretože získať celý spodný odev (tuniku) je hodnotnejšie ako znížiť hodnotu roztrhaním. Zaobchádzajú s Ním ako s mŕtvym, hoci ešte nezomrel.

Avšak aj táto udalosť, ktorá sa naplnila v živote Pána Ježiša pri Jeho ukrižovaní je nielen súčasťou potupy ku ktorej patrilo obnažovanie osočovaného, ale aj naplnením Písem. A tieto proroctvá nepochybne dokazujú, že Ježiš Nazaretský bol dlho zaľúbeným Spasiteľom, Synom Dávidovým. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, starozmluvné proroctvá nepochybne dokazujú, že si Boží Syn, náš Spasiteľ, Mesiáš. Upevni moju vieru, kým Ťa neuvidím tvárou v tvár a viera sa stane videním. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...