Pondelok 4. apríl 2022

Pondelok 4. apríl 2022

Pondelok

4. apríl 2022

Čítanie: Ž 18

„Zachráň ma z tlamy leva a z rohov byvolov. Ty si ma vypočul.“ Ž 22, 22

Záchranu potrebuje nielen z tlamy leva, ale aj z rohov byvolov, ktoré sú obrazmi nepriateľa s nadľudskou silou a tá aj modliaceho Ježiša ohrozuje. Zároveň dochádza k vyznaniu, že je Bohom vypočutý. Potvrdzuje sa, že dôvera v Hospodina nikdy nie je daromná. Hospodin vždy prichádza na pomoc. Dochádza k zlomu aj v Ježišovom ukrižovaní. Je to ako keby slnečný lúč prerazil hustú temnotu, ktorá obklopovala Ježiša, keď bol opustený na kríži. Nárek bude o chvíľu striedať chválospev.

Neraz k takýmto zlomom dochádza aj v našich životoch. Aj my sme už mnohokrát mohli vyznať „Ty si ma vypočul.“ Nezabúdajme na mocné Božie konanie a záchranu v našich životoch. Nech sú nám povzbudením v tých ťažkých časoch, kedy potrebujeme znova volať o silu a pomoc v dôvere v Pána Boha. Amen.

Modlitba: Hospodine, Otče náš nebeský, ďakujeme Ti, že Ty si s nami v každom čase. Ďakujeme, že nás počuješ a nie sme Ti ľahostajní. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...