Biela sobota 16. apríl 2022

Biela sobota 16. apríl 2022

Biela sobota

16. apríl 2022

Čítanie: Ž 23

„Len pred Ním sa budú skláňať všetci, čo spia v zemi, pred Ním sa pokorí každý, kto zostupuje do prachu a nemôže si dušu živú zachovať.“ Ž 22, 30

Uvedený verš z 22. žalmu hovorí o všetkých, ktorí uctievajú a skláňajú sa pred Ježišom, naším víťazným Kráľom a Pánom. Dnes, po Ježišovom utrpení a smrti na kríži, si pripomíname ako Jeho telo spočívalo vo vypožičanom hrobe. Kristovo víťazstvo nám dáva nádej, keď zostupujeme do prachu, na krátky čas zaspíme v smrti tak ako to urobil On, čakajúc na vzkriesenie našich tiel. „Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; Tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú.“ (Ž 23, 4). Ale toto nie je len deň pre živých alebo umierajúcich.

Dokonca aj tí, ktorí sa nedokázali udržať nažive, tí veriaci, ktorí zomreli a ktorých telá teraz ležia v hrobe, sa pred Ním tiež klaňajú a uctievajú v Jeho prítomnosti. Aj oni čakajú na deň vzkriesenia svojich tiel, ale prebývajú v prítomnosti Boha, nášho Otca a Baránka, Ježiša Krista. „Nebudú viac hladní ani smädní, nebude dorážať na nich slnko ani horúčava, 17 lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu z očí.“ (Zjav 7, 16 – 17).

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si podstúpil za nás aj miesto smrti, že si zostúpil do pekiel, aby si i tam dokázal svoju moc a slávu. Ďakujeme za celé dielo záchrany a vykúpenia. Prosíme, odpusť nám, ak si neraz neuvedomujeme čo všetko si kvôli našej záchrane podstúpil. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...