Štvrtok 31. marec 2022

Štvrtok 31. marec 2022

Štvrtok

31. marec 2022

Čítanie: Ž 6

„Môžem si spočítať všetky kosti, oni sa prizerajú, zrak si pasú na mne.“ Ž 22, 18

Týmito slovami sa modliaci, aj Ježiš, vracia späť, aby nám lepšie objasnil situáciu v ktorej sa nachádza a ktorá sa stupňuje. Dokáže spočítať svoje kosti. Sú teda dosť viditeľné. Jedným z najbolestivejších aspektov ukrižovania bolo, že celá váha visela na rukách. Celé telo bolo natiahnuté váhou, ktorá vystrelila intenzívnu bolesť do každého kĺbu, svalu a kosti. Natiahnutie spôsobilo aj vyniknutie kostí, a preto je ich možné „spočítať“.

V Ježišovom prípade sa na Neho nepriatelia pozerajú s nenávisťou a majú veľkú radosť z toho, že vidia Jeho vyčnievajúce kosti a sledujú ako sa zvíja v agónii. Akú neuveriteľnú lásku prejavuje náš Spasiteľ! Mohol by sa modliť u svojho Otca, aby zbil takých zločincov, ktorí majú potešenie vidieť svojho Pána a Krista trpieť. Namiesto toho sa modlí: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Chce aj im odpustiť. Aj ich vinu chce vziať na seba. Ježiš opakovane poukazuje na krutosť svojich nepriateľov, na ich nehanebný výsmech a mučenie. Hľadia na Neho ako na akýsi predmet a nie ako na Spasiteľa, ktorý to všetko podstúpil aj kvôli ich záchrane pre večnosť. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvoju lásku a milosť, ktorú nemožno zmerať. Znášal si také pohŕdanie a agóniu z lásky k celému ľudskému pokoleniu. Pomáhaj mi svedčiť o tejto láska všade tam, kde ma posielaš. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...