1. pôstna nedeľa

1. pôstna nedeľa

1. pôstna nedeľa

6. marec 2022

Čítanie: L 23, 32 – 38

„Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Oni si však delili Jeho rúcha a hádzali (o ne) lós.“ L 23, 34

V agónii Ježiš hľadel na rímskych vojakov, ktorí ho brutálne zbičovali, korunovali ho tŕňovou korunou, pľuvali na Neho a vysmievali sa Mu ako kráľovi. Neuvedomujú si, že svojho Boha a Stvoriteľa pribili na kríž. Pozerá sa na ľudí, ktorí Ho len nedávno pri vjazde do Jeruzalema vítali ako Mesiáša a teraz prechádzajú okolo a vysmievajú sa mu ako zločincovi. V konečnom dôsledku ešte netušia, že sa vysmievajú jedinému Božiemu Synovi, ich zasľúbenému Spasiteľovi a Kráľovi. Nevedia, že dohnali svojho Veľkňaza k smrti ich Spasiteľa. Pán Ježiš aj dnes na nás pozerá. Pozerá na mňa, i na vás. A čo vidí? I my veľmi rýchlo zabúdame akú veľkú cenu Boží Syn zaplatil za naše hriechy – za náš výsmech, urážky, potupu – nielen voči ľuďom, ale aj Pánu Bohu. Veď neraz Ho opakovane urážame našimi myšlienkami a túžbami, a svojimi slovami i skutkami škodíme blížnemu. Namiesto toho, aby sa Ježiš pomstil, modlí sa: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Nech nám je i v tomto Boží Syn príkladom. Hľadajme i skrze modlitbu cestu k tým, ktorí nám ubližujú. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši, môj Spasiteľu, vieme, že by sme si zaslúžili trest za všetky naše hriechy. Ďakujeme Ti, že si vzal naše viny na seba a následne si trpel a zomieral na kríži za nás, aby sme boli zachránení pre večnosť. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...