Pondelok 7. marec 2022

Pondelok 7. marec 2022

Pondelok

7. marec 2022

Čítanie: L 23, 39 – 43

„Potom povedal [Ježišovi: Pane], Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ L 23, 42

Keď Ježiš visí na kríži, znáša bolesť, potupu, výsmech atď. Z každej strany to na Neho dolieha. Dokonca aj jeden z lotrov, ktorý visí vedľa Neho volá „Či nie si Ty Kristus? Zachráň seba i nás!“ (L 23, 39) Tento výsmech však vzápätí prináša prekvapivú reakciu „Ani ty sa nebojíš Boha, a si celkom tak odsúdený! A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali, ale Tento neurobil nič zlého.“ (L 23, 40 – 41) Možno sa pýtame, čo sa zmenilo vo vnútri odsúdeného zločinca, ktorý nie je posmievačom, ale obhajcom? Uvedomil si, že z tohto kríža nezostúpi živý, ale o chvíľu bude stáť pred Bohom, svojim Sudcom? Alebo tú zmenu spôsobila Ježišova modlitba „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia“ (L 23, 34)? Jedna vec je istá, uznal svoju vinu a vyznal, že Ježiš je nevinný Boží Syn, ktorý jediný ho môže zachrániť pred večnými mukami pekla. Očami viery sa zločinec pozerá pod krvavú tŕňovú korunu a vidí Kráľa kráľov, Spasiteľa sveta. Keď sa obracia k Ježišovi, prosí: „Pane, Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ (L 23, 42) Pán Ježiš i dnes kajúcim hriešnikom, tak ako lotrovi vtedy, odpovedá „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!“ (L 23, 43) Amen.

Modlitba: Pane Ježiši, ďakujem Ti, že si uistil kajúceho lotra, ale aj nás dnes, o Tvojom milostivom odpustení a že si nám prisľúbil večný život s Tebou v nebeskom kráľovstve. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto:kingpng.com

Môže sa Vám ešte páčiť...