Streda 9. marec 2022

Streda 9. marec 2022

Streda

9. marec 2022

Čítanie: Mt 8, 5 – 13

„A bolo už okolo šiestej hodiny. Tma nastala po celej zemi až do hodiny deviatej, slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla napoly.“ L 23, 44 – 45

Od ukrižovania Ježiša uplynuli tri dlhé a bolesťou naplnené hodiny. Okolo obeda nastáva dramatická zmena. Zrazu sú Ježiš, lotri, rímska stráž, židovskí vodcovia a dav ľudí uvrhnutí do strašidelnej, neprirodzenej tmy, pretože slnko nesvieti. Ježiš o takej temnote hovoril už predtým v uvedených slovách „Hovorím vám, že mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom, ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.“ (Mt 8, 11 – 12) Táto tma teraz obklopuje aj Ježiša. Temnotu hriechu a neposlušnosti znáša za nás, aby sme my mohli žiť vo svetle Jeho evanjelia, ktoré nás zachraňuje pre večnosť a to z milosti skrze vieru v Neho. Žiť v tme je náročné, ale aj skľučujúce. Tma neprináša život, jedine vo svetle je život. Vo svetle, ktorým je Ježiš Kristus je však život večný. On premohol tmu! Amen.

Modlitba: Pane Ježiši, ďakujeme Ti za Tvoju lásku, ktorá sa stáva zjavnou v každom jednom Tvojom počínaní. Ďakujeme Ti, že Ty – svetlo sveta, prežiaruješ temnotu hriechu svojou smrťou a slávnym vzkriesením. Prosíme Ťa, pomáhaj nám byť v tomto svete nositeľmi nie tmy hriechu, ale nositeľmi svetla, ktorého Ty sám si prameňom. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...