Sobota 2. apríl 2022

Sobota 2. apríl 2022

Sobota

2. apríl 2022

Čítanie: Ž 7

„Ale Ty, Hospodine, nevzďaľuj sa! Ty, sila moja, poponáhľaj sa mi na pomoc!“ Ž 22, 20

Po opisoch utrpenia sa modliaci, aj Ježiš, ktorý sa týmto slovami modlí na kríži, obracia k Hospodinovi v modlitbe. Prosí svojho Otca, aby Ho ďalej neopúšťal, ale aby Mu rýchlo prišiel na pomoc. Prosí Ho, aby nestál ďaleko otočený chrbtom, ale rýchlo sa k Nemu ponáhľal, priblížil sa a poskytol Mu silu a pomoc. Niekedy, keď v našich životoch prechádzame ťažkými bojmi, zdá sa, že Boh stojí obďaleč, nevšíma si našu situáciu, alebo sa o ňu nezaujíma. Ježiš nám dáva obrovský príklad vo svojej prosbe, keď volá na Boha, aby rýchlo prišiel, poskytol silu a akúkoľvek pomoc, ktorú potrebuje. Ale medzi naším utrpením a Ježišovým utrpením je veľký rozdiel. On trpel kvôli nám, kvôli našim neprávostiam, aby sme boli zachránení. Netrpel kvôli sebe samému. Pán Ježiš po svojom vzkriesení hovorí „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta“ (Mt 28, 20). Pretože Pán Ježiš vzal naše hriechy na seba a namiesto nás niesol všetky naše viny i krutý Boží trest, nikdy sa nemusíme báť, že nás Boh opustí alebo bude stáť ďaleko, keď budeme trpieť. Je tu, aby nás utešil, podporil, posilnil a vyslobodil. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, ďakujem Ti, že si odstránil môj hriech a vinu, aby som na Teba mohol s dôverou volať o pomoc v každom čase. Ďakujem Ti, že si mojou silou a pomocou v každom čase i nečase. Amen.

Mgr. Anna Debnárová
evanjelická a. v. farárka CZ ECAV Budimír

 

ilustračné foto: pixabay.com

Môže sa Vám ešte páčiť...