Biblický príhovor – 1. adventná nedeľa

Na začiatku adventného obdobia
sa nám prihovorí so zvesťou slova Božieho
brat farár Mgr. Radoslav Grega
z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Opiná.

Môže sa Vám ešte páčiť...