Biblický príhovor – 4. adventná nedeľa

Na 4. adventnú nedeľu si pre nás biblický príhovor pripravila evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová, zborová farárka CZ ECAV Budimír.

Môže sa Vám ešte páčiť...