Biblický príhovor – 2. slávnosť vianočná

Na druhú slávnosť vianočnú sa nám s Božím slovom prihovorí brat farár Mgr. Radoslav Grega z CZ ECAV Opiná.

Môže sa Vám ešte páčiť...