Biblický príhovor – Závierka občianskeho roka

V posledný deň občianskeho roka nám slovom Božím poslúži evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová.

Môže sa Vám ešte páčiť...