Biblický príhovor – Nový rok

Na nový rok sa nám s výkladom slova Božieho prihovorí brat farár Mgr. Radoslav Grega, z CZ ECAV Opiná.

Môže sa Vám ešte páčiť...