Biblický príhovor – Nedeľa po novom roku

V dnešnú nedeľu po novom roku sa nám so slovom Božím prihovorí evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová.

Môže sa Vám ešte páčiť...