Zjavenie Krista Pána mudrcom

Na dnešný sviatočný deň sa nám výkladom slova Božieho prihovorí evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega z CZ ECAV Opiná.

Môže sa Vám ešte páčiť...